shadow

אוהל גידול הוא אחד המרכיבים החשובים במערכת ביתית לגידול צמחים.

לאוהל שתי מטרות עיקריות: ראשית, להעניק לצמחים תנאי גדילה אופטימליים; ושנית, להגן על הסביבה מפני היווצרות מטרדים שונים כתוצאה מגידול הצמחים, ובעיקר אור חזק וריח עז.

מה מספק אוהל גידול לצמחים?

כל צמח זקוק לאור כדי לגדול (האור הוא זה שמאפשר את הפוטוסינתזה שבמסגרתה ממיר הצמח פחמן דו חמצני שהוא קולט מהאוויר ומים שהוא יונק עם השורשים שלו לכדי אנרגיה חיונית).

במסגרת גידול ביתי במקרים רבים זהו אור מלאכותי שאותו כדאי לספק לצמח באמצעות נורות לד מיוחדות – אוהלי גידול מונעים מאור זה, שלעתים הוא עוצמתי, להפריע לסביבה.

בנוסף אוהל גידול מאפשר ניצול מיטבי של התאורה: הדפנות של האוהלים האלה עשויות חומר מיוחד שמחזיר אור, כך שכל התאורה מגיעה אל הצמחים.

סביבה מבוקרת

האוהלים המיועדים לגידול צמחים גם מסייעים לנו לזכות בבקרה מלאה של תזמון הגעת האור אל הצמח: אם למשל ישנו צמח שזקוק הן לשעות אור והן לשעות חושך, האוהל הוא סביבה מבוקרת שניתן להדליק בה את התאורה ולכבות אותה בהתאם לצרכים המשתנים.

עוד חשוב לזכור שהשליטה המלאה על תנאי הגידול אינה רק מבחינת כמות התאורה ותזמונה – אוהלי גידול מאפשרים לנו ליצור בקלות טמפרטורה רצויה ורמת לחות אידיאלית.

נטרול ריחות עזים

עוד סיבה טובה להשתמש באוהלי גידול כשמגדלים צמחים בבית היא כדי למנוע מריחות עזים להפריע לחיי היומיום.

אמנם בדרך כלל צמחים מפיצים סביבם ריח נעים, אולם לפעמים הריח חזק במיוחד ועלול להפוך ממהנה למטריד.

במקרים אלה מוסיפים לאוהל מפוח ופילטר פחם, שדואגים להוציא החוצה אוויר נטול ריח.

איך לבחור את אוהל הגידול המתאים ביותר?

אוהל גידול – שנראה יותר כמו ארון מוקף ניילונים ולאו דווקא כמו האוהל המוכר לנו מהטיולים – כולל שלדה כדי לשמור על יציבות ומסגרת בטוחה עבור הצמחים. חשוב להקפיד שהשלדה עשויה מתכת והינה איכותית.

עוד כדאי לוודא שהתחתית של האוהל מונעת חלחול נוזלים אל הרצפה שמתחתיו, ופרמטר נוסף לפיו בוחרים את האוהל האופטימלי הוא הגודל, שנקבע לפי היקף הגידול המתוכנן על ידכם.

Author

Admin