shadow

אחד המאפיינים הבולטים ביותר של המין האנושי הוא השאיפה להתקדם ולשפר עוד ועוד את איכות החיים. ההיסטוריה שלנו כוללת מהפכות משמעותיות מאוד – המהפכה החקלאית, המהפכה התעשייתית וגם המהפכה הדיגיטלית שאנחנו נמצאים בעיצומה. הבעיה היא שלכל מהפכה כזו, ובאופן כללי לכל צעד קדימה, יש גם עלות. העלות הבולטת ביותר של המהפכה התעשייתית היא הצורך בכמויות עצומות של אנרגיה, וההשלכות של השימוש במשאבים כמו פחם וגז. מעבר לאנרגיות מתחדשות – למשל בעזרת חברות כמו אורמש – עשוי להשפיע לטובה על החיים של כולנו, וכדאי להבין איך.

צמצום זיהום האוויר

אחת ההשלכות הקשות של ייצור חשמל על בסיס פחם, וגם על בסיס גז (גם אם במידה מועטה יותר), הוא זיהום האוויר. זוהי בעיה חמורה גם אם חלק גדול מאיתנו מנסה להדחיק אותה. דוח עדכני של ה-OECD שבחן את המצב ברחבי העולם כולל בישראל גילה שיעורי תמותה גבוהים מאוד עקב מחלות שמקורן בחלקיקים המסוכנים שכולנו נושמים. בישראל למשל מתים על-פי דוח זה כ-2,500 בני אדם בכל שנה, כלומר 7 מתים בכל יום ויום!

משאב שאינו מתכלה

הנפט והגז נמצאים אמנם במקומות שונים בכדור הארץ בכמויות גדולות, אבל לא בכמויות אינסופיות. שמש לעומת זאת היא משאב שלא צפוי להיגמר בעתיד הנראה לעין וגם לא לאחר מכן. בהתאם התקנת מערכת סולארית – תחום המומחיות של אורמש – מאפשר לייצר חשמל מהשמש למעשה לנצח.

חשיפה מינימלית לאיומים ביטחוניים

מערכת סולארית שמייצרת כמות נאה של חשמל ניתן להתקין על כל גג ובפרט על גגות גדולים (למשל במבנים תעשייתיים או מוניציפליים). גם במחלפים, מגרשי כדורגל, חניונים, מרכזים מסחריים ומקומות נוספים אפשר להציב פאנלים מתאימים, כך שייצור החשמל יתבצע למעשה באינספור מקומות.

כשלוקחים בחשבון שמתקן בודד כמו תחנת הכוח בחדרה או האסדה שמפיקה גז ממאגר לווייתן חשוף לאיומים ביטחוניים וכל פגיעה בו עלולה להוביל לניתוק חלקים נרחבים מהמדינה מחשמל, קל להבין מדוע מעבר לאנרגיות מתחדשות הוא יתרון גם בהיבט משמעותי זה.

איך חברת אורמש מקדמת את תחום האנרגיות המתחדשות?

ראיון עם רן ליפציגר – המנכ”ל של חברת אורמש – מגלה כי החברה פועלת כבר מאז 2008 ובהתאם צברה מומחיות של ממש בתחום האנרגיות המתחדשות. בפרט מפתחת החברה הישראלית המצליחה פתרונות מתקדמים לאגירת חשמל, כך שגם לאחר שקיעת השמש נוכל ליהנות מחשמל נקי ובטוח.

Author

Admin