shadow

עמותות הן ארגונים אשר קמים ללא מטרת רווח, מטרתן היא לקדם אג’נדה ציבורית, חברתית או על מנת לחולל שינוי במצבים בהם מתרחש מצב בלתי מוסרי. כל ארגון שכזה נתקל בשאלה כיצד לבצע  גיוס כספים לעמותה שלו. זוהי אכן משימה מאתגרת, אך זהו החמצן אשר מאפשר לעמותות אלו להתקיים. גיוס המשאבים מצריך פנייה לגופים ואגונים מהארץ , ולעיתים העולם, בכדי לנסות ולרתום אותם למען המטרה אותה מבקשת העמותה לקדם.

התנהלות נכונה של עמותה לאחר גיוס כספים

כל עמותה תהייה חייבת להתנהל ממש כמו כל עסק, היא תתנהל על פי תוכנית עסקית בכדי לקדם את המטרות שלה. בשונה מעסק פרטי, בו האחריות מוטלת על בעל העסק בלבד, לעמותה ישנה אחריות ציבורית גדולה. בישראל קיימות כיום למעלה משישים אלף עמותות, ובכל שנה נוספות עוד ועוד עמותות. במקביל ישנו מספר רב של עמותות אשר נאלצות להיסגר עקב סיבות כלכליות. העמותות אשר מצליחות להתקיים ולחולל את השינוי אשר למטרתו הן הוקמו, הן אלו אשר חישבו היטב את הצעדים הכלכליים וביצעו באופן משכיל את גיוס המשאבים לעמותה. כמו כן אלו העמותות אשר הבינו כי לא די לבצע גיוס כספים לעמותה בלבד, עליהן לחשב את ההכנסות וההוצאות ולהתנהל בצורה עסקית נכונה בכדי להפיק תועלת באותם כספים שהצליחו לגייס.

פנייה לקרנות לצורך גיוס המשאבים לעמותה

גיוס כספים לעמותה מתבצע, ברוב רובם של המקרים, על ידי פנייה לקרנות שונות. בכדי לבצע גיוס יעיל יש  לדעת כיצד לתכנן את הפנייה לקרנות השונות. לכל קרן ישנם הנושאים אשר קרובים לליבה, מומלץ לערוך עבודת מחקר מעמיקה ולהכיר היטב את פועלה של כל אחת מהקרנות. פנייה אשר התאימה לקרן אחת לא בהכרח תתאים לקרן אחרת. בנוסף ישנן קרנות אשר יבקשו לראות תורמים או משקיעים נוספים בטרם יחליטו להשתתף במאמץ, וגם את זה יש לקחת בחשבון.

ההצלחה טמונה בפרטים הקטנים

בכדי להצליח בתהליך גיוס כספים לעמותה, עליה לתכנן היטב את צעדיה. עליה להתנהל כעסק לכל דבר ולערוך מחקר מעמיק בטרם הפנייה לקרנות פוטנציאליות. והכי חשוב לזכור, במקום שקיים בו רצון קיימת גם הדרך.

Author

Admin