shadow

גלולת חירום היא גלולה המיועדת למניעת היריון, אם קוימו יחסי מין ללא הגנה. מדובר במקרים חריגים שבהם האישה שכחה ליטול את הגלולה היומית למניעת היריון, לא השתמשה במדבקה או בטבעת המיועדות לכך או אם הקונדום נקרע ויש חשש שהמגע המיני יוביל להיריון.

גלולת חירום

מומלץ ליטול גלולת חירום זו במקרי חירום אמתיים ולא באופן סדיר. לשם כך קיימים אמצעי הגנה שיש ליטול או להשתמש בהם באופן קבוע.

זמנים בטוחים ולא בטוחים

החשיבה שקיימים ימים בטוחים לקיום יחסי מין באופן חופשי ללא אמצעי מניעה וללא חשש שהאישה תיכנס להיריון הם שגויים מיסודם. אין לסמוך על ימים אלו ואחרים ואף לא על ימי המחזור כעל ימים בטוחים. גם בימים הללו אפשר להיכנס להיריון לא מתוכנן ואולי אף לא רצוי ולכן עדיף לא להסתכן.

רכישת גלולה לשעת חרום

כל אדם מגיל 16 ומעלה יכול לרכוש גלולת חירום זו בבתי המרקחת ללא מרשם רופא. זה חשוב במיוחד אם התקיימו יחסי מין לא מוגנים, אם היה אונס או יחסי מין ללא הסכמה.

תפקידה של גלולת החירום

כדי לעכב את הביוץ, הגלולה מכילה חומר מלאכותי של פרוגסטרון, הורמון המין הנשי שתפקידו למנוע את שחרור הביצית מהשחלה . אם נוטלים את גלולת החירום לאחר הביוץ, היא תמנע את התפתחותו של הגופיף הצהוב שממנו משתחררת הביצית או לחילופין הוא ימנע את השרשתה של ביצית מופרית ברחם.

מועד לקיחת גלולת החירום

כדי ליצור אפקטיביות יש ליטול את גלולת החירום עד 72 שעות מרגע קיום יחסי המין הלא מוגנים. הגלולה יעילה הרבה יותר כשהיא נלקחת בסמוך למועד קיום יחסי המין ולכן יש להקפיד על כך.

לפי הנחיות היצרן, יעילות הגלולה נמוכה בכמה מקרים:

אם האישה הקיאה תוך שלש שעות מנטילת גלולת החירום.

אם מקיימים פעם נוספת יחסי מין לא מוגנים.

אם האישה סובלת ממחלה במעי כמו לדוגמה מחלת קרוהן ולכן יש בעיה בספיגה של המעי.

אם האישה נוטלת תרופות נוספות שמנטרלות את השפעתה של גלולת החירום כמו תרופה נגד מחלת האפילפסיה.

 

Author

Admin