shadow

רכישה של מדפסת הפכה בשנים האחרונות לרכישה של אביזר שהינו הכרחי ביותר בכל בית עסק ובכל בית פרטי. העלות הזולה אשר טמונה בה והמנעד של החלופות שלה מסייעים לעשיית שימוש רבה בה. במקביל לכך, בעוד שקנייה של מדפסת יכולה להיות קלה ועלותה הינה מועטה, עבור התחזוקה שלה לפעמים יכול להיות עלות בלתי מבוטלת ועל מנת לתחזק את המדפסת שלכם בצורה מיטבית ולהמשיך ליהנות ממנה, עליכם להחליף את דיו למדפסת מפעם לפעם בזמן שהנכם עושים שימוש בה, דבר שיביא אתכם לשאילה של אחת השאלות שאותה הנכם עשויים לשאול בינכם לבין עצמכם האם כדאי לכם לקנות דיו למדפסת חלופי או שמא כדאי לכם לקנות דווקא ראש דיו שהינו מקורי.

מה הם ההבדלים בין דיו למדפסת חלופי לבין דיו למדפסת שהינו מקורי?

קיימים כמה הבדלים בין דיו מקורי לעומת דיו חליפי, אבל קיימים שני הבדלים עיקריים של קנייה שלהם מניחה אותם האחד מול השני. מן ההיבט האחד, לפעמים העלות של הדיו החליפי יותר מועטה ברמה ניכרת מן העלות של דיו מקורי. מן ההיבט השני, הדיו המקורי מבטיח את האיכות של ההדפסה הכי מיטביים במושגים של מהימנות וטיב מעולה ועל זאת אין עוררין. ניתן להגיד, כי המעלה אשר טומנת בחובה מדפסת של הזרקת דיו היא בעלות המועטה של המדפסת, לעומת המעלה של מדפסת של לייזר במחיר של הדפסה ותחזוקה הרבה יותר זולים עבור הטווח הארוך. הבדלים אלו מביאים לידי כך שמדפסת של דיו תיקנה בפרט לשימוש ביתי, לעומת מדפסת לייזר אשר יעשו בה שימוש בפרט במגזר העסקי.

מה ההבדל בין טונר לעומת דיו למדפסת?

יש לשער כי כבר שמעתם הודות שני הסוגים של מדפסות. מדפסת של דיו הינה יותר פשוטה, אבל אין זה אומר כי מדובר בכך שהאיכות שלה פחות טובה, מפאת הסיבה שעבור כל אחד מסוגי המדפסות יש חסרונות ויש מעלות, שעליכם לתת את הדעת שלכם עליהם עבור הצרכים הפרטיים טרם תבצעו את הרכישה שלה.

דיו עבור המדפסת הוא בעצם מחסנית בעלת דיו בגוון אשר נדרש ושמוזרק אל העמוד אותו מדפיסים, ואילו טונר עשוי מאבקה אשר תודפס על גבי העמוד על ידי מטען סטטי.

לפרטים נוספים ליחצו כאן – https://www.comjet.co.il/

Author

Admin