shadow

הטרמיטים הינם חרקים החיים בקינים. לזכותם של הטרמיטים ייאמר שלרוב הינם מועילים לאדם ואין הם גורמים נזק כלל לאדם, הם אינם מסוכנים ואינם עוקצים. ישנם אלפי סוגים ומינים של טרמיטים ברחבי תבל אך מינים מסוימים של הטרמיטים מכרסמים עצים, כבלי טלפון וחשמל וכו’. כתוצאה מכך רהיטים ופרטי עץ עשויים להינזק. הנזק הכלכלי הפוטנציאלי עשוי להגיע לאלפי שקלים.

הטרמיטים הינם קשים מאוד להדברה ועל מנת למנוע נזקים פוטנציאליים של הטרמיטים יש להדביר את הבית טרם בנייתו. הסיבה לכך היא שהטרמיטים נמצאים עמוק באדמה. אם הבית הינו נגוע כבר בטרמיטים, יש לקחת בחשבון שהדברתם הינה מורכבת למדי ויקרה בהשוואה לסוגי הדברות אחרות.
אך ההדברה נדרשת על מנת למנוע נזק לרכוש ולבית שעשוי להיות גבוה יותר ממחיר ההדברה עצמה.

הנזקים הפוטנציאליים של הטרמיטים

חשוב לדעת שככל שמזהים את הבעיה מוקדם יותר, כך ניתן לחסוך נזק לרכוש ומחירי הדברה יקרים יותר. במידה וישנה חדירה של טרמיטים בבית, הם לשהות מתחת לריצוף ובמקומות שעין אדם לא יכולה לזהות או להבחין בכך. הנזק הפוטנציאלי של הטרמיטים לרכוש ולבית עשוי לבוא לידי ביטוי בכרסום הדלתות, חלונות, משקופים, ריהוט ביתי כמו למשל ספות, כסאות ועוד. 

קשה לזהות את הנזקים האפשריים ולרוב לא מבחינים בהם. אך במידה וישנם בפריט העץ או ברכוש חללים גדולים, כך ניתן לזהות את הנזקים: רעשי כרסום משונים ממשקופים או רהיטים, תלוליות חול בקרב רהיטים או כאשר הרהיט מתפרק. 

טיפול בטרמיטים

לאדם הממוצע אין את היכולת או האמצעים לטפל בבעיית הטרמיטים ולכן נדרש איש מקצוע מוסמך לשם כך. לא כל מדביר הינו מוסמך או בעל הידע המתאים לטפל בטרמיטים, ולכן כאשר יש צורך לעשות הדברת טרמיטים בירושלים, יש לוודא שמדובר במדביר מוסמך שהינו בעל רישיון מתאים מהמשרד להגנת הסביבה. 

דרכי הטיפול בטרמיטים נעשים באמצעות: הדברות ביולוגיות, הדברות כימיות, נמטודות (תולעים זהירות) פטריות הגורמות למחלות אצל הטרמיטים, פיתיונות ג’ל וריסוס חומר ייחודי דרך המשקופים והקירות. 

הדברה כימית אינה מומלצת עקב הבעייתיות שבה והנזקים האפשריים. הדברות ביולוגיות בעלות יעילות נמוכה יחסית כנגד טרמיטים. השיטות המומלצות ביותר הינן שימוש בנמטודות, פרטיות ופיתיונות ג’ל.

Author

Admin