shadow

כסף אבוד הינו זה אשר משתייך לתושבים אשר במדינת ישראל, אשר לא זוכרים את ההימצאות שלו, בשל כך הוא מכונה כסף אבוד. הדבר נראה שלא על השכל הישר כי קיים עבורכם כסף אשר משתייך אליכם ואינכם בעלי הכרה לקיומו, אבל דבר זה ממשי הלכה למעשה. בעצם, במשרד האוצר מציינים כי בתחום בחינות אשר הם ביצעו הם מצאו כי קיימים יותר מחמישה עשר מיליון ₪ אשר מאופיין כהון אבוד. הדבר ניבט כי מאות אלפי תושבים אינם בעלי הכרה עבור ממון אשר משתייך בקרבכם. עסקינן בחיסכון פנסיוני אינו אקטיבי המורכב מקרן פנסיה, קרן השתלמות וביטוח חיים בעל אלמנט של חיסכון ואף קופת גמל. עסקינן בהון אשר משתייך לקרוב משפחה שלכם אשר מת, שלא היה בהכרה להימצאותם של חלק מכסף זה וכיוצא בזה . קיימים אף חשבונות בנק אשר אינם אקטיביים, אשר חלפו כעשרה חודשים מעת בו נתקבלה הוראה או פנייה אחרונה שלכם.

מה הוא הצ'אנס כי קיים לכם כסף אבוד?

על פי הסטטיקה נמצא, כי חלק מתושבי מדינת ישראל בעלי כסף אבוד בסך כל שהוא. זה שריר וקיים בפרט עבור תושבים אשר הינם הועסקו בכמה מקומות עבודה במהלך חיים שלהם או אוכלוסייה אשר קרובי המשפחה מתה והשאירה אחריהם חסכונות. יש כמה קושיות מרכזית, שמי מבינכם עשוי לשאול בינו לבין עצמו וזה יגרום לידיעה במידה ויש בנמצא הון אשר אינו נמצא אשר משתייך אליכם, כמו למשל – במידה והנכם בעלי הכרה לדמי ניהול אשר הנכם משלמים למען ניהול קרן פנסיה אותה הנכם יודעים, במידה ועבדתם בכמה מקומות עבודה מאורגנים במשך החיים שלכם, במידה ורכשתם בשנים קודמות כל מיני ביטוחים אל מול מקום העבודה שלכם לצד ביטוח שביצעתם בצורה ישירה, במידה והמרתם חשבן בנק בדרג מסוים בחיים שלכם, במידה ויש לכם קרוב משפחה אשר הלך מהעולם הזה ולא וידאתם עד כעת מה היו החסכונות הכלכליים שלו?

כיצד ייערך בפועל איתור כספים אבודים?

על מנת לערוך מציאה של ממון אשר נשכח באופן מקיף, זה נדרש פרוצדורה של כמה שלבים. עליכם לפנות בכל פנייה דרך המחשב האישי שלכם אל מול כל חברת השקעות וכן חברת ביטוח. פנייה זו תיערך על ידי הר הכסף משרד האוצר מנוע איתור כסף אבוד מטעם משרד האוצר.

Author

Admin