shadow

תהליכי הגירה ממדינה למדינה כרוכים תמיד בבירוקרטיה מורכבת. מהגרים מכל מקום נדהמים לגלות עד כמה מורכבים התהליכים, ונדמה לעתים כי מורכבות זו נבנתה ותוכננה בכוונה תחילה, להקשות על המבקשים להגר ולתסכל אותם עד כי יוותרו על תהליך הוצאת הויזה.

לקנדה יש תהליך מורכב גם כן, אך יש לזכור כי מדובר במדינת הגירה, כלומר מדינה שעד היום מעודדת ולא מתנגדת להגירה אליה. במילים אחרות, הקושי הבירוקראטי בקבלת האשרה לשהות ממושכת בקנדה אינו נשען על אי-רצון של הממשלה ופקידיה לקבל אתכם כמועמדים רלוונטיים להגירה, אלא על צרכים בירוקראטיים שמאפשרים להם להבין במי מדובר, כמה אתם רציניים, והאם אתם אכן עומדים בקריטריונים הברורים שהמדינה הציבה למהגרים לגבולותיה.

תייר לא צריך ויזה לקנדה – מהגר? בהחלט!

בעת כתיבת שורות אלו הסכמים בינלאומיים מאפשרים לבעלי דרכונים ישראלים לנחות בקנדה בכל דרך – יבשתית, אווירית או דרך הים, ולהיכנס לגבולותיה ללא הוצאת ויזה. ובכל זאת, לא מדובר בכניסה לקניון או לפארק לאומי, אלא למדינה, וכן תידרשו להציג דרכון בתוקף, הוכחה כי בידכם סכום הכסף הנאות לשהות המלאה שלכם במדינה, וכוונה יתרה לצאת מגבולות המדינה לאחר תקופת הטיול התיירותי.

מהגרים לעומת זאת יצטרכו להוציא ויזה. לקנדה חוקי הגירה ברורים ומדיניות הגירה חיובית למדי, המעודדת בעלי השכלה, בעלי מקצוע ובעלי ממון להגיע למדינה. הוצאת ויזה קנדית כרוכה במספר תהליכים בירוקראטיים מורכבים אותם יש לעשות מול איש מקצוע.

כיצד מוציאים ויזה לקנדה?

תהליך הוצאת האשרה כרוך, כמובן, במילוי טפסים בצורה מושלמת, ממש כמו הויזה לארה"ב. יש למלא את כל הפרטים בצורה מדוקדקת וללא שגיאות כלל, משגיאות כתיב ואיות, ועד שגיאות במתן האינפורמציה, בייחוד כאשר מדובר באינפורמציה החוזרת על עצמה. במידה ונמצא כי המידע המוצלב אינו תואם, בקשת הויזה שלכם תיפסל ותידחה על הסף.

תהליך הוצאת הויזה לקנדה דורש תמיכה וייעוץ של איש מקצוע, משרד מקצועי אשר מציע ליווי מקצועי מרגע ההחלטה ועד רגע קבלת המכתב המיוחל המאשר כי קיבלתם את האשרה, ואתם יכולים לעבור לקנדה.

Author

Admin