shadow

בגוף האדם ישנם חמישה חושים: ראיה, שמיעה, טעם, ריח ותחושה. כל אחד מהחושים יכול להיות רגיש במיוחד או להפך, להיות אדיש לתגובה. במקרה ואין איזון בחוש אחד או יותר האדם יכול להרגיש סבל והאנשים בסביבתו יכולים שלא להבין במה מדובר. ויסות חושי יכול להשפיע על אורח החיים והוא מתבטא בכל חוש בצורה שונה.

חוש הראיה

חוש הראיה משפיע על התפיסה הוויזואלית שלנו. כאשר הוא מאוזן, הראיה תהיה טובה וללא כל הפרעה (לעתים יכול להיות שיהיה צורך במשקפיים ללא קשר אל הויסות החושי). במקרים של חוסר איזון יכולים להתבטא בסינוור יתר, השפעה חזקה במקרה של אור או חושך ואלו יכולים להשפיע על התפקוד היום יומי.

חוש השמיעה

חוש השמיעה קשור לכל מה שאנחנו שומעים וישנם אנשים אשר החוש הזה אינו מאוזן אצלם. ויסות חושי לא מאוזן אשר קשור בחוש השמיעה יכול להתבטא בכך שהאדם מרגיש שהוא שומע כל הזמן צלילים, כשאינו יכול להתמודד עם רעשים (שעבור רוב האנשים לא מרגישים כרעש) וישנו גם את הצד ההפוך של צורך בצלילים חזקים כשהבעיה היא לא שמיעתית אלא תחושתית.

חוש הטעם

אנשים אשר חוש הטעם שלהם אינו מווסת יכולים לרצות לאכול כל הזמן מאכלים עוצמתיים או להפך, להימנע ממאכלים בעלי טעם חזק. לרוב, חוסר ויסות חושי הקשור לחוש זה יתבטא בחוסר הרצון לנסות טעמים חדשים וכך גם מרקמים שאינם מוכרים.

חוש הריח

כאשר חוש הריח אינו בוויסות חושי האדם יכול להעיד כי יש לו רגישות לכל ריח כולל ריחות בישול, של אנשים אחרים (למשל רגישות לזיעה של אחרים) והדבר יכול להפריע בהתנהלות היום יומית. כמובן, ישנו גם הצד השני אך הוא לרוב פחות יפריע לאנשים שלא ממש מרגישים בריחות חזקים.

ויסות חושי תחושתי

חוש התחושה הוא משמעותי מאד וכולל את כל הסנסורים הנמצאים על האיבר הגדול של גוף האדם, הלוא הוא העור שלנו. כאשר אין ויסות של החושים הקשורים בתחושה האדם יכול להיות מושפע מכל מגע, גם הקטן ביותר או לא להרגיש אפילו מגע עוצמתי.

Author

Admin