shadow

טיפולים אסתטיים רבים מוצעים כיום למטופלים, עבור מי שמעוניין לשפר את המראה של הפנים ולשנות את מבנה האף יוצע לבצע ניתוח אף.

מדובר בניתוח פלסטי שמטרתו לבצע פעולה כירורגית באף. לניתוח זה יש שתי סיבות. סיבה אחת היא השגת מראה רצוי. כך שאם אדם מוצא את עצמו עומד מול המראה ולא מרוצה ממבנה האף שלו, הוא יוכל לבצע ניתוח פלסטי בשביל לשנות את המבנה. כמו כן יש מקרים רפואיים בהם יש צורך נחוץ לבצע ניתוח אף בשביל לפתור בעיה רפואית קיימת. ניתוח זה כמו יתר הטיפולים הרפואיים הקשורים לתחום האסתטי נעשה על ידי כלים רפואיים מתקדמים ובאמצעות ידע רפואי חדשני. הניתוח מאפשר לאנשים לשפר את המראה שלהם וגם לחזק את הביטחון העצמי שלהם. ובמקרים רפואיים – לפתור בעיית נשימה שנגרמת בשל סטייה של מחיצת האף.

ניתוח אף – אצל מי ולמה?

יש אנשים שחשים שמראה הפנים שלהם אינו נאה דיו, הם עומדים מול המראה ולא משלימים עם המבנה של האף שלהם. זה מציק להם וגורם להם לתסכול. בנוסף עלול מצב כזה ליצור דימוי עצמי נמוך ולפגוע במעמד החברתי. כאשר נמצא האדם לגיל בו האף מגיע לבשלות ומסיים את הגדילה ואת העיצוב שלו,  הוא יוכל לגשת לניתוח לתיקון מבנה האף – במרבית המקרים מדובר על גיל 16 והלאה. יש גם מקרים רפואיים בהם נוצר צורך לבצע ניתוח כזה. כאשר קיימת סטייה במחיצת האף, זו שנמצאת בין שתי הנחיריים ומחלקת בינם, עלול להיווצר מצב של חסימת תעלה. במקרה כזה עלול האדם להגיע למצב של בעיות בנשימה. גם במצבים כאלו יומלץ על ביצוע ניתוח פלסטי באף לשם פתרון הבעיה. במהלך הניתוח תתוקן הסטייה הקיימת וכך תיפתר בעיית הנשימה מנה סובל המטופל.

לקראת ביצוע ניתוח יש לפנות אל רופא המתמחה בתחום זה, הלה יבדוק את המטופל ואת האף שלו וישמע מהן המטרות בביצוע הניתוח. יש מקרים רבים בהם המטרה היא אסתטית בלבד,  ומקרים אחרים בהם המטרה משולבת – ניתוח רפואי ואסתטי גם יחד – להשגת מראה נאה ותיקון מחיצת האף. במהלך הביקור אצל  הרופא, יבדוק הרופא את המצב ויאזין לדברי המטופל. במהלך הפגישה יוחלט על צורת הטיפול ועל כדאיות ביצוע הניתוח. הרופא יציג באזני המטופל את שיטת הניתוח ואת הסיכונים שכרוכים בו. מומלץ לפני ביצוע טיפול כזה לשוחח עם אנשים שעברו את הטיפול בעבר, וכך לקבל ידע נחוץ שיעזור לכם להחליט בתבונה את ההחלטה שלכם. כי הגוף שלנו יקר לנו מאוד, ולא נרצה להזיק לו בטיפולים לא מתאימים.

ביצוע טיפול כירורגי באף – לפתרון של בעיות נשימה שנגרמות בשל סטייה במחיצת האף, או בשביל לשפר את המבנה של האף ובכך לשנות לטובה את מראה הפנים

Author

Admin