shadow

עפ”י הסיפור המקראי, ברית מילה היא מצווה שבאה לסמל את הברית הנצחית שכרת אלוהים עם היהודי הראשון עלי אדמות, אברהם אבינו.

זוהי מצווה שהפכה למקובלת מאוד גם בקרב הציבור החילוני, ורוב רובם של הילדים המוגדרים כיהודים במדינת ישראל – גם אם הוריהם אינם מקפידים על קיום מצוות אחרות – עוברים מילה בגיל שמונה ימים.

מסורת זו נשמרת לאורך השנים וגם שינויים רבים בעידן המודרני לא גורמים להורים לשאול האם באמת יש צורך בכך ולמה בעצם הם ממלאים מצווה זו בעוד על שאר המצוות הם מדלגים בטבעיות וזאת משום שאינם מאמינים באלוהים – מבחינת אופן קיום המצווה, לעומת זאת, ישנו שינוי משמעותי: ביותר ויותר מקרים מי שמבצע את חיתוך העורלה הוא לא רק אלא מוהל רפואי.

מה ההבדל בין מוהל רפואי לבין מוהלים “רגילים”?

מוהלים רגילים הם מי שהוסמכו מטעם משרדי הבריאות והדתות לבצע את ההליך הספציפי של חיתוך העורלה.

חשוב להדגיש כי גם אם מדובר באנשי מקצוע מיומנים ומנוסים בהוצאתה לפועל של מצוות המילה, הרי שאין אף הליך כירורגי אחר שהם מוסמכים לבצע (ואך טבעי שכך הדבר, שהרי לא מדובר ברופאים או בבעלי ידע מקיף ברפואה).

מוהל רפואי, בניגוד למוהלים הרגילים, הוא קודם כל רופא, ולא סתם רופא אלא כירורג מוסמך. בהתאם הוא רשאי כמובן לבצע מגוון רחב של הליכים כירורגיים וחיתוך העורלה הוא אחד מהם.

הבדל נוסף בין שני סוגי אנשי המקצוע נוגע לאחד השלבים של ברית המילה והוא יניקת הדם מאיבר המין של התינוק מיד לאחר חיתוכו: הכירורג עושה זאת באמצעים רפואיים, בעוד חלק מהמוהלים שהם בבסיסם אנשי דת עדיין עושים זאת בדרך המסורתית והיא באמצעות הפה (אם כי החשש מהדבקת הרך הנולד בהרפס העביר מן העולם את המנהג הזה, לפחות ברוב המקרים).

האם כל כירורג רשאי לבצע מילה?

חשוב להדגיש שלא כל כירורג יכול לבצע את ברית המילה.

על-מנת להפוך לרופא מוהל, כלומר רופא שמוסמך לבצע חיתוך עורלה, יש לרכוש ידע הלכתי בנוסף לרפואי, ולאחר הכשרה ייעודית עוברים אותם רופאים מבחן שמוודא כי הם בקיאים בסוגיות הלכתיות רלוונטיות.

Author

Admin