shadow

ארצנו הקטנה מתאפיינת בשלל של דיעות ואוכלוסיות. מתוך חזון להביא את ישראל למקום טוב יותר בעיניהם, הקימו זוג גייסי תרומות מאמריקה את הקרן החדשה לישראל (NIF – New Israel Fund) כארגון מלכ”ר שמטרתו לקדם דמוקרטיה ורעיונות של שוויון במדינת ישראל. בשנת 2017 מונה מיקי גיצין למנכ”ל הקרן, לאחר שנים רבות של עשייה למען ערכים אלו, בגופים אחרים.

מי אתה, מיקי גיצין

בעברו, עבד מיקי גיצין עם חבר הכנסת אילן גלאון ממרצ, ואף שימש כסמנכ”ל עמותת “בשקל” המפתחת תרבות ואומנות בפריפריות בישראל. בנוסף, שימש כשליח של הסוכנות היהודית בארצות הברית ופיתח קשרים והיכרות מעמיקה עם גורמים בקהילה היהודית. מיקי מחזיק בשני תארים:

  • תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ומזרח תיכון מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.
  • תואר שני בתחום המדיניות הציבורית שניתן לו על ידי University college London שם למד במסגרת מלגה שקיבל ממשרד החוץ הבריטי.

נוסף לכל אלו, מחזיק בשני פרסי הוקרה מהקרן החדשה לישראל בחו”ל; פרס מגן הדמוקרטיה בסן-פרנסיסקו וכן בפרס זכויות האדם של הקרן החדשה בבריטניה.

קודמתו של גיצין מיקי בתפקיד היא רחל ליאל, שכיהנה בתפקיד מנכ”לית הקרן במשך שמונה שנים. בתקופתה, תפסה הקרן החדשה לישראל את המקום כגוף המרכזי בישראל הפועל למען הדמוקרטיה, שוויון וזכויות האדם. הארגון תומך בעשרות ארגונים ומאבקים פרטיים וציבוריים למען אוכלוסיות מוחלשות, ולחיזוק הדמוקרטיה בישראל.

וקצת בנימה אישית

בכניסתו לתפקיד, ציין מיקי גיצין כי הוא נרגש עד מאוד להצטרף לצוות הקרן החדשה לישראל, ואף הוסיף כי מדובר בארגון המרכזי בישראל הפועל למימוש חזון מגילת העצמאות. עוד הוסיף כי זהו חזון על פיו כל אזרחי המדינה יחיו בשלום, חירות, שוויון וצדק ללא יוצא מהכלל. הקרן החדשה לישראל משקפת את המציאות הישראלית המורכבת מכל כך הרבה סכסוכים ואי הסכמות – חילונים ודתיים, אשכנזים ומזרחיים, פריפריה ומרכז, יהודים ופלסטינים. מיקי רואה בעבודתו שליחות של ממש, ואינו מוכן להתפשר על ההצלחה שבתהליך, למען כל אזרחי המדינה באשר הם. כמובן, ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום או נטייה מינית.

Author

Admin