shadow

במידה וניתן להבריא את הכל על ידי מסאג’ במודיעין?

במידה ויבוא בן אדם עם התקף לב בסיטואציה אשר הינה אקוטית, אשלחו אותו לאלתר לבית חולים, על מנת שיקבל טיפול בלקוי שלו בצורה מידית, או לחלופין אם יבוא בן אדם בעל שפר פתוח, הדיקור וכן מסג’ במודיעין סיני אינו יסייע. אך במידה ויבוא בן אדם עם דווי גב אשר הינו כרוני או דווי ראש כרוני או כל לקות כרונית שונה – ניתן להשתדל לטפל בו על ידי רפואה טבעית, רפואה משלימה ומסג’. כדאי להגן על בריאות מיטבית אשר טומנת בחובה טיפול מסג’ מדי שבוע.

המטפל בא במהלך יום העבודה שלו כדי שיטפל בעיסוי בצוות העובדים. האינטרס של בעל החברה הינו שהעובדים שלו יהיו בריאים וכן שבעי רצון ויבואו אל מקום העבודה שלכם בעלי בת שחוק על הפנים שלהם. המעביד יבוא אחר כך ואף חשבון הבנק שלו יגניב לעברו בת שחוק. האווירה במקום העבודה תהיה מיטבית ובריאה יותר והעובדים עשויים להיות שבעי רצון. כאשר העובדים מסופקים – בעל החברה שבע רצון וכולם מסופקים.

המסג’ הינו אחד מדרכי טיפול הכי עתיקות בשחר ההיסטוריה של אנשים. בשנים קודמות עשו שימוש השמאנים במסג’ לשם בריאות. התוצאות הכי עתיקות של מסאג’ במודיעין קיימות בכתב חרטומים בקברו של תות ענת’ אמון בשנת אלף מאות שלוש מאות עשרים ושלוש לפני הספירה. המגע הינו דרישה אלמנטרית קיומית מרגע הגיענו לעולם, כבר בשלבי התכווצות של רחם, עוד לפני שנולדתם, נחשף העובר האנושי לכדי מסג’. על פי מחקר אשר בוצע במדינת ארצות הברית בקרב פגים, אשר הוענקו בקרבם עיסוי שלוש פעמים מדי יום, במשך חמש דקות בכל פעם, במשך כעשרה שבועות, נצפתה עלייה בשיעור של חמישים אחוז באומדן של הפגים, עלייה בערנות ומהלך האשפוז שלהם הומעט בשישה ימים . נמצאים יותר משמונים סוגי מסג’, דרכי מגע נמצאים בכל מיני תרבויות ממזרח ועד מערב ואלו חלקן עיסוי צרפתי, יפני, צרפתי, הודי, שבדי, תאילנדי, יווני, מונגולי ואף אפריקני וכיוצא בזה הנריק לינג הינו רופא ומטפל ממדינת שבדיה, אשר נחשף לכל מיני דרכים של מסג’ים, צבר ואף קידם מביניהן שבע תנודות אלמנטריות הידועות כעיסוי שבדי. בהתחלה במערב, הוא החדיר את המסג’ לנושא של רפואה וכה הפך המסג’ במערב לרפואי.

Author

Admin