shadow

כספי הפנסיה שלכם, מצטברים ככל שאתם ממשיכים לעבוד, ועם השנים תופחים לכדי סכומי כסף משמעותיים. אמנם לכספים אלו יש מטרה מוגדרת, והם עתידים לשמש כמשכורת לאחר הפרישה, אך לעיתים ישנם ישראלים שנאלצים להשתמש בכספים הללו מוקדם מן הצפוי. בין אם מדובר בבעיה רפואית, הסתבכות כלכלית או אירועי חיים משמחים, אתם יכולים להוציא את הכספים הללו ולהיעזר בהם. לשם כך, ניתן להתחיל בהליך משיכת כספי פנסיה, אשר בסופו תקבלו כספים לחשבון הבנק שלכם. 

משיכת כספי פנסיה – לא רק לקראת פרישה

ישנן שלוש סיבות אשר בגללן ניתן להתחיל משיכת כפסי פנסיה, אם אתם עדיין עובדים במקום העבודה הנוכחי שלכם:

  • אם אתם מתמודדים עם בעיות כלכליות משמעותיות, ולאחד מבני הזוג בבית יש משכורת שלא עולה על סכום שכר המינימום הקבוע. לא תאלצו לשלם מיסים על השלמות הכספים עד לתקרת שכר המינימום.
  • אם אתם צריכים להתמודד עם אירועים רפואיים משמעותיים, כמו מחלות כרוניות או מחלות מסכנות חיים ואשפוזים סיעודיים (שלא כוללים טיפולי שיניים), במשפחה, בעלות של מעל למחצית השכר השנתי. לא תדרשו לשלם מס על משיכות הכספים, בתנאי שהצגתם קבלות על התשלומים.
  • אם לכם, או לאחד מבני המשפחה מקרבה ראשונה, נקבעה באופן רשמי על ידי ועדה של הביטוח הלאומי נכות, בשיעור של 75% ויותר, אשר מוגדרת כ"נכות לצמיתות". אתם זכאים לזכאות מס של 100% על הוצאת הכספים

תהליך משיכה תקין, מאפשר לכם להתמודד בקלות

ההתמודדות אם אירועי חיים קשים, היא סכנה שכולנו ניצבים מולה, ויכולה לשנות לחלוטין את סדרי החיים כפי שהכרת אותם. ועל כן, כאשר אתם נאלצים לפתוח בהליכי משיכת כספי פנסיה, אתם רוצים לוודא כי את ההליך אתם עושים על הצד הטוב ביותר, וכך נמנעים מקשיים וסיבוכים מיותרים. ככל ותוכלו להסתייע באנשי מקצוע לטובת העניין, כך העיסוק שלכם בתחום יהיה מינימלי ויאפשר לכם להפנות את מרבית תשומת הלב לאירועים המתרחשים בקרב בני המשפחה שלכם. כל פעולה שתבצעו, תסתמך על ניתוח נכון וראלי של תכולות קרנות הפנסיה שלכם.

למידע ופרטים נוספים, היכנסו – https://www.moneyv.co.il/

Author

Admin