shadow

הליכים משפטיים נראים פשוטים מאוד אולם לא בכדי לימודי משפטים נמשכים כל כך הרבה שנים והעומס גובר מדי שנה. עו”ד פלילי מחזיק אצלו ידע שלא יסולא בפז לא רק מהלימודים, אלא בעיקר גם מהניסיון שלו ומהמקרים שפגש בחיים. זאת הסיבה העיקרית שבגלל אנשים לא יכולים לייצג את עצמם בהליכים פליליים במיוחד, משום שגם ככה הם חסרי הידע בנהלים ובפרוצדורות שנחוצות כדי לחלץ אותם מבעיות ומרישום פלילי. המקרים רבים ומגוונים והניסיון בהתאם.

חקירה היא התחנה הראשונה שלכם

זימון לחקירה יכול להפחיד כל אחד, אולם בניגוד למה שנהוג לחשוב לא מחפשים פה את טובתכם אלא את טובת התיק. החקירה יכולה להפוך מהר מאוד לחקירה באזהרה, אם אכן שומרים על הזכויות שלכם ומיידעים אתכם שבזה הרגע נידבתם מידע שעלול להפליל אתכם ולשמש בסיס להגשת כתב אישום נגדכם. אל תחכו לעורך הדין הפלילי עד אז. הכל יכול לקרות בחקירה, במיוחד כאשר לא משתפים אתכם במידע ולא מספרים לכם מה יש להם נגדכם ומהי הסיבה האמיתית שבגללה אתם שם.

אתם בוודאי נשענים על הרצון הטוב של השוטרים שיודעים שאתם אנשים נורמטיביים שלא מסתבכים בדברים כאלה, אבל זוהי תקוות שווא. האינטרס של המשטרה מנוגד לשלכם, ורבו המקרים שבהם חפים מפשע הפלילו עצמם בדברים שלא עשו כלל רק משום שלא הבינו את מטרת החקירה ואת הטכניקה שלה. עו”ד פלילי טוב יבוא לכוון ולייעץ, וברגע שאתם מוזמנים לחקירה אתם חייבים להתקשר אליו, אם אתם רוצים להימנע מתסבוכת כזאת או גרועה יותר.

מעצר הוא התחנה השנייה

מרגע שעצרו אתכם אתם נותנים לעורך הדין הפלילי לנהל את התיק משום שהוא מנהל את המשא ומתן בשמכם, הוא זה שבודק את חומר הראיות נגדכם בתיק ומנסה לחלץ אתכם לא רק ממעצר אלא גם מהגשת כתב אישום. בכל מקרה, יירשם ליד שמכם גם רישום פלילי שישפיע עליכם לכל החיים וזאת סיבה נוספת לא להניח לתיק להתנהל ללא עו”ד פלילי שמייצג אתכם מהרגע הראשון. חיוני עד מאוד. כל מה שתגידו כאן ישמש נגדכם ולכן עליכם לשמור על זכות השתיקה עד שתקבלו הנחיה אחרת מעורך הדין הפלילי שלכם.

הוגש נגדכם כתב אישום פלילי

עורך הדין הפלילי מייצג אתכם במשפט, אבל עבודתו מתחילה עוד קודם למשפט, באיסוף ראיות ועדים לטובתכם, בניסיון להפריך את התיק שהתגבש נגדכם ובמקרים אחרים להפחית מסעיפי האישום אם אי אפשר לבטלו כליל. במשפט הוא ינהל את ההגנה שלכם ולכן עו”ד פלילי צריך להיות לצדכם כמה שיורת מוקדם, כדי למנוע מכם עשות צעדים בלתי הפיכים שאחר כך לא יוכלו להפריך במשפט, כמו מסירת הודאה או קשירת עצמכם לעבירה ולפשע שבוצעו. ככל שתכניסו עורך דין לתיק שלכם מוקדם יותר, הנזק שייגרם לכם יהיה יחסית קל יותר, גם אם הוא בלתי נמנע.

Author

Admin