shadow

מכרזים הם אפיק פעולה חשוב מאוד לעסקים רבים – הם מספקים הזדמנות להגיע ללקוחות מתגמלים מאוד ולהוציא לפועל עסקאות בקנה מידה נרחב. על-מנת לזכות במכרזים האטרקטיביים מבחינת בעל העסק נדרשות כמובן הצעות אטרקטיביות על-מנת לגבור על המתחרים, אבל ישנו עוד מרכיב חשוב מאוד: הגשת כל המסמכים בהתאם לנהלים וניסוח כל החוזים הרלוונטיים בעזרת ייעוץ משפטי – של עורך דין מומחה למכרזים.

ניתוח התנאים במכרז

הפעולה הראשונה שמבצע עורך דין מכרזים היא בדיקה מדוקדקת של התנאים במכרז הרלוונטי – הן אלה הכלכליים והן אלה המשפטיים. בנוסף נבחן ביסודיות המשקל של כל פרמטר וזאת על-מנת שניתן יהיה לתכנן הצעה מנצחת. במסגרת שלב זה הליווי המשפטי הצמוד כולל גם את גיבושה של הקבוצה שמתמודדת במכרז וכן ניסוח הסכמים פנימיים בין השותפים בקבוצה.

עריכת מכרזים

בימינו המכרזים הפכו למורכבים מאוד. הם כוללים סעיפים רבים, דגשים משמעותיים ובנוסף ישנם כמה וכמה סוגי מכרזים ספציפיים כגון BOT או PFI. במקרים חובה לערוך את כל המסמכים המוגשים במסגרת המכרז באופן מדויק לחלוטין וללא רבב – וזהו עוד מרכיב קריטי בשירות של עורך דיו מכרזים.

ליווי במהלך הדיונים בוועדת המכרז

כשאתם ניגשים למכרז עם עורך דין שתחום התמחותו הוא מכרזים, אתם זוכים גם בליווי צמוד במהלך הדיונים בוועדת המכרז, לאורך כל הדרך – מבחינת בדיקת עמידה בתנאי סף, הדירוג של כל ההצעות וכמובן בחירת זו הזוכה.

מדוע ליטיגציה מחייבת עורך דין מכרזים מומחה?

עוד מרכיב מרכזי בתרומה של עורך דין מכרזים לכל עסק שרוצה לזכות במכרזים משמעותיים עבורו נקרא ליטיגציה – הכוונה היא להופעה בפני סמכויות משפטיות שונות, ובפרט כשעסק מסוים רוצה לערער של החלטתה של ועדת מכרז.

ניסוח מכרזים

עורכי דין מומחים למכרזים פועלים לא רק למען האינטרסים של מתמודדים בכל המכרזים השונים שמוצעים בתחומי פעילות רבים, בכל רחבי הארץ ובכל נקודת זמן, אלא גם למען האינטרסים של גופים ציבוריים שעורכים מכרזים.

כל מכרז כפוף כמובן לנהלים וחוקים רבים, וחשוב לוודא שהוא ינוסח באופן שהולם את כל התקנות בכל האספקטים הרלוונטיים – תנאי הסף, אמות מידה לבחירת זוכים, ערבויות ועוד.

Author

Admin