shadow

תחום השיפוט הצבאי הוא שיפוט פלילי בעל אופי מיוחד וחוקים משלו. עורכי דין ששירתו בפרקליטות הצבאית ומכירים את המערכת הצבאית על כל רבדיה, הם אלו שיוכלו לסייע לחיילים שנעצרו בגין עבירות פעוטות או עבירות חמורות כמו מכירת אמצעי לחימה .

עורך דין צבאי

עורך דין צבאי הוא גורם נחוץ ומומלץ בכל בעיה שבה נחקר החייל בשירות סדיר, איש הקבע, כוחות הביטחון או אנשי מילואים.

חיילים צעירים שאינם מספיקים להסתגל לאורח החיים בצבא מבצעים לעיתים טעויות שבעקבותיהם הם נעצרים . חשוב מאד שהם יקבלו סיוע משפטי מעורך דין צבאי המכיר נושא זה מכל היבטיו כדי שלא יאמרו בחקירה דברים שעלולים לסבך מאד את מצבם.

עבירות צבאיות

רוב העבירות הצבאיות משויכות לנושא היעדרות מהשירות הצבאי, השתמטות, עריקות, עריקי בקו"ם ועריקים סדירים, עבירות בנושאי סמים ועבירות רכוש . ההיעדרויות הללו נובעות מפעולות שנעשות על ידי החיילים ללא מחשבה רבה ורק לאחר מעשה הם מחפשים דרכים חדשות ופתרונות.

עורך דין צבאי המכיר היטב את המערכת ימצא דרכים יצירתיות כדי להחזיר את החיל לשרות סדיר למרות המשפט שייערך נגדו כדי להחזירו למסלול הצבאי. או לחילופין לעמוד מאחורי מי שמרגיש כי העידן הצבאי תם עבורו, הוא אינו מסוגל להמשיך ולהתמודד עם הקשיים הרבים. במקרה כזה תוגש בקשה במהלך המשפט לאשר לו פטור משירות צבאי לאור נסיבות רפואיות או נפשיות.

סחר בסמים ועבירות רכוש

חיילים שמואשמים בעבירות כמו סחר בסמים, אלימות או גניבת ציוד צבאי חייבים להתייעץ עם עורך דין צבאי מכיוון שעבירה צבאית גוררת אישום פלילי שילווה אותם שנים רבות ויעצור אותם בנקודות רבות במהלך חייהם.

עורך דין מנוסה ויצירתי ילווה את המקרה מתחילתו ועד סיומו של המשפט, יעשה כל שניתן כדי לבטל את כתב האישום ובמקום משפט על תיק פלילי יהיה דין משמעתי בלבד. אם יוגש כתב אישום, הוא ידאג לכך שהעונש יהיה מועט ככל האפשר.

עורך דין צבאי מנוסה

עורך דין צבאי מנוסה בוחן את המקרה באופן יסודי ומחליט על האסטרטגיות הנכונות שישרתו את המטרה. הוא נוקט בכמה טקטיקות במהלך המשפט כדי לשכנע את השופטים בצדקת הדרך כדי להקל על הלקוח.

Author

Admin