shadow

נפגעתם כתוצאה מרשלנות רפואית ואתם רוצים לתבוע? כאן נסביר לכם, פחות או יותר, לקראת מה אתם הולכים!

תפקידו של עורך דין רשלנות רפואית

תפקידו של עורך דין רשלנות רפואית הוא לייצג את הלקוח שלו באופן מקצועי ועל הצד הטוב ביותר, על מנת שהמיוצג שלו יזכה למשפט צודק והוגן. אבל עוד לפני זה, עליו להכין את הלקוח שלו ולהסביר לו את המשמעויות וההשלכות העתידיות האפשריות של ההליך המשפטי.

מה אומר החוק?

לפני הכל חשוב לדעת, שהחוק העוסק ברשלנות רפואית שייך לתחום דיני נזיקין, מפני שהוא עוסק בגרימת נזק ברשלנות בתחומי הרפואה. החוק עצמו עוסק בכך, שכאשר אדם פונה לטיפול רפואי, הוא מצפה לקבל טיפול הולם ותואם את מצבו הרפואי לפי ההיגיון הסביר ובמידה והמטופל לא קיבל את הטיפול הדרוש לו או קיבל טיפול אחר ולא מתאים וכך נגרם לו נזק, הרי שמדובר על רשלנות רפואית.

חובת ההוכחה 

דבר נוסף שחשוב לדעת כאשר עוסקים ברשלנות רפואית הוא, שחובת ההוכחה היא על התובע ועליו להוכיח בבית המשפט שנגרם לו נזק כתוצאה מהטיפול שקיבל או לא קיבל והיה צריך לקבל וכמו כן, גם להראות קשר סיבתי בין הטיפול או חוסר הטיפול לבין הנזק שנגרם לו. נשמע מאתגר? עורך דין רשלנות רפואית יסביר לכם בדיוק מה אתם צריכים להוכיח, איך אפשר לעשות את זה ואילו מסמכים ועדויות צריך להביא לשם כך!

מחירים 

יש מספר דברים שצריך לקחת בחשבון כאשר מגישים תביעה בגין רשלנות רפואית והכוונה היא למחירים, בעיקר הכספיים, שתצטרכו לשלם. ההוצאה הראשונה, ואחת המשמעותיות שבהן, היא התשלום עבור הייצוג המשפטי של עורך דין רשלנות רפואית. בנוסף להוצאה זו, סביר מאוד להניח שתצטרכו גם לשאת לפחות בחלק מההוצאות המשפטיות, כולל גם תשלום למומחים, שיבדקו את פרטי המקרה ויוכלו לתת את חוות דעתם המקצועית כדי לחזק את הטענות שלכם בפני בית המשפט. המחיר האחרון הוא המחיר הנפשי, שהוא תוצאה של הליך משפטי ארוך, כאשר התוצאה שלו איננה מובטחת לכאן או לכאן.

Author

Admin