shadow

מקור תפילת הערבית הוא בגמרא. תפילה זו אינה נחשבת לחשובה באותה המידה כמו שחרית ומנחה אך על אף שזו תפילת רשות מומלץ לומר אותה. רבים מתעניינים בנושא ולכן ריכזנו את מה שמעניין וחשוב לדעת על תפילה זו ואחרות.

התפילה היא אחת מבין שלוש תפילות יומיות

ערבית היא אחת מתוך שלוש התפילות אשר נאמרות מדי יום. לא כולם בוחרים להגיד אותה מדי יום, אך מומלץ לעשות זאת. תפילה זו נחשבת לרשות ובתקופת המשנה והתלמוד התקיים דיון מה מקומה של התפילה וכמה חשוב לומר אותה מדי יום. כיוון שמדובר באחת מבין שלוש תפילות שנאמרות מדי יום יש שיגידו כי לא מדובר בתפילה החשובה ביותר.

תפילת ערבית נאמרת לאחר צאת הכוכבים

תפילת ערבית היא תפילה שיש להגיד אותה לאחר שיצאו שלושה כוכבים וכעשרים דקות לאחר השקיעה. לתפילה יש שני חלקים: הראשון הוא תפילת שמע והחלק השני הוא תפילת שמונה עשרה. כמובן, גם בתפילה זו ישנו נוסח אשכנזי וישנו נוסח ספרדי לתפילה.

תפילה במניין היא חשובה

תפילות אשר נאמרות במניין יהיו עוצמתיות יותר מאלו אשר נאמרות ביחידות. במקרה של תפילת ערבית יש להעדיף לומר אותה בבית הכנסת ואם אפשר, אז במניין גדול. אם הדבר אינו אפשרי, יש להעדיף מניין קטן. אם מסיבה זו או אחרת המתפללים בוחרים להתפלל מחוץ לבית הכנסת, יש להתפלל יחד איתם ואם אין מניין כלל עדיף להתפלל לבד. מעבר לכך יש לזכור כי לא כולם יכולים להגיע בכל פעם לבית הכנסת לתפילת הערבית.

מה אין לעשות לפני קריאת ערבית

אין להתחיל לאכול את ארוחת הערב חצי שנה לפני שאמורה להיאמר תפילת הערבית וזאת כדי למנוע מצב של אי הגעה אל התפילה בשל עיכוב בזמן הארוחה. אין לשתות משקאות משכרים לפני התפילה אבל מי שרעב יוכל לאכול פרי או ירק כיוון שמדובר במאכל קטן אשר לא לוקח זמן רב לאכול אותו. לא מומלץ לישון חצי שעה לפני השקיעה וגם זאת כדי לא להימנע מעיכוב בתפילה.

Author

Admin