shadow

בעידן שבו אין כמעט מי שלא מבין כי עתידו של כדור הארץ נמצא בסכנה מוחשית, ושעל כל אחד ואחת מאיתנו מוטלת אחריות כבדה – לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה בסביבה – התשובה לשאלה שבכותרת כמעט מובנת מאליה: מחזור פסולת אלקטרונית מסייע להפחית את הנזקים שעלולים לגרום לסביבה מכשירים חשמליים שעלולים להכיל גם חומרים רעילים, ועל כן ההתנהגות הנכונה היא לא להשליך לפח מכשירים אלה אלא להביאם למרכזי המחזור המיועדים לכך.

מה כוללת פסולת אלקטרונית?

הפסולת האלקטרונית היא כל מכיר חשמלי שכבר לא ממלא את תפקידו ושאין טעם להשמישו. בין השאר מדובר על מדפסות, טלוויזיות ישנות, מצלמות דיגיטליות שכבר אינן תקינות, מכשירי DVD לא רלוונטיים, טלפונים סלולריים ישנים שכבר לא עובדים וכו’.

כדאי לדעת כי על-פי ההערכות של המשרד להגנת הסביבה היקף הפסולת האלקטרונית בארץ עומד על כמה עשרות אלפי טון בשנה!

מאילו חומרים מורכבת הפסולת האלקטרונית?

מחזור פסולת אלקטרונית הוא צעד חובה במסגרת המאבק לצמצום הפגיעה בסביבה לא רק בגלל היקפה אלא גם בשל החומרים שמהם מורכבים המכשירים החשמליים. כמחצית מהפסולת מסוג זה הינה ברזל או פלדה, עוד כ-20% הם פלסטיק, ושיעור המעגלים המודפסים הוא כ-3%. המחזור של פסולת זו מבוסס על הפרדתה לרכיבים שונים בהתאם לחומרים הנ”ל, בשלב הבא מתבצעת גריסה ובשלב השלישי מתבצע תהליך של פירוק כימי כך שהתוצר הוא חומרי גלם שניתן להשתמש בהם מחדש. עוד לפני כל הפעולות הנ”ל מתבצעת בדיקה כדי לראות אם ניתן להשמיש את המכשיר ובמידה והדבר אפשרי נשקלת אופציה זו. מומלץ בכל מקרה לא להשליך למתקני המחזור של הפסולת האלקטרונית מכשירים שמישהו עוד יכול ליהנות מהם אלא לחשוב כיצד אפשר להעביר את אותם מכשירים שכבר לא משרתים אותנו למישהו שכן יכול ליהנות מהם.

כדאי לדעת שבאירופה שיעור המחזור של פסולת אלקטרונית עומד על למעלה מ-80% וזהו היעד גם בישראל. בהתאם ניתן למצוא כיום ביותר ויותר ישובים מתקנים שבהם ניתן למחזר פסולת מסוג זה, ויש לקוות שהציבור הרחב ינצל את האפשרות ויתרום לצמצום הפגיעה בסביבה.

Author

Admin