shadow

לא משנה מאיפה אתם מגיעים, ומה עשיתם בחיים, קורס אבטחה לפי תנאי משטרת ישראל לאבטחת מתקנים הוא אחד הקורסים העמוקים, החזקים והייחודיים במדינת ישראל. הקורס המקיף מעניק לבוגריו סט יכולות וידע רחב על אבטחה ברמה הגבוהה ביותר, ידע שלא ניתן לכמת במילים, ולא ניתן להבין את ערכו בכסף.

הקורס לאבטחה מועבר על ידי מומחים בתחומם, מדריכי לחימה בעלי ניסיון של שנים הן באבטחה והן בהוראה, אנשים עם ידע מבצעי מהשטח, ויכולות מוכחות גם בניהול מצבי אבטחה, וגם בהוראת קורסים והעברת הידע הלאה לחניכים.

3 צירים לקורס אבטחה מתקדם

  1. ציר מבצעי – בסופו של דבר, אבטחה היא דבר שקורה בשטח, בזמן אמת, במבחן המציאות, ופעמים רבות במצבים של חיים ומוות. הציר המבצעי של קורס האבטחה כולל מפגש עם ידע נרחב על התמודדות בשטח עם מצבים ביטחוניים, מצבי ירי, מחבלים, אמל”ח וכיו”ב.
  2. ציר פיקודי – כמו כל תחום, גם האבטחה נשענת על ניהול נכון ולמידה. ציר זה מתמקד בהבנת היכולות המבצעיות והלמידה מהן, הפקת לקחים, הערכת מצב, עבודה עם מודיעין וכל שאר הפעולות והידע הנדרש בכדי לייצר מערך אבטחה פעיל ורב ממדי.
  3. ציר הידע – למידה תיאורטית ופרקטית של הכוחות הפועלים בעולם, מתקנים מאובטחים שונים, האספקט החוקתי, שיתופי פעולה חיוניים עם גופים שונים המתנהלים בשטח, ועוד.

מהלך הקורס:

הסילבוס העשיר שמציע קורס האבטחה המתקדם מועבר בצורה דידקטית ומסודרת ליצירת רצף לימודי והתאמה בין התכנים התיאורטיים והמעשיים, לכדי קורס מלוכד ומספק. התכנים התיאורטיים מועברים בצורה פרונטאלית, וזאת לצד תכנים שמועברים בשטח.

התלמידים יעברו הכשרה בשטח, כולל אימון טקטי וסיורים, בכדי להתאים ולהכיר את הידע התיאורטי כשהוא מתבטא בפעולות בזמן אמת. כל החניכים יעברו מבחנים ויקבלו מטלות, כבודדים וכקבוצות וצוותים, בכדי להכיר לעומק כמה שיותר אספקטים פרקטיים הרלוונטיים לתפקוד שלהם במצבי אמת.

קורס אבטחה מסוג זה דורש נוכחות מלאה, הבנה עמוקה של התכנים, והפנמתם עד תום. לא בכדי מדובר בקורס ממושך ועמוק, שהרי מדובר, בסופו של דבר, בעבודה שמהותה שמירה על חיי אדם.

Author

Admin