shadow

עריכת ברית מילה לבן זכר היא קונצנזוס כמעט מוחלט בארץ, ואין כמעט הורים שמחליטים לוותר על חיתוך העורלה בגיל 8 ימים (או מעט מאוחר יותר, אם ישנה בעיה רפואית שמונעת את קיום הברית במועד המקובל).

במקביל להסכמה הגורפת לעריכת הברית, ישנם חילוקי דעות לגבי אופן קיום הברית ובפרט באשר לזהות מי שמבצע את החיתוך של העורלה הזעירה: מוהל או רופא. בשנים האחרונות הורים רבים מעדיפים לפנות אל רופא מוהל – כלומר איש מקצוע שהוא קודם כל רופא מוסמך ורק אחר כך גם מוהל – ולא אל מוהל “רגיל”, וזאת מתוך אמונה שבדרך זאת ההליך כולו בטוח יותר, הסיכון להיווצרות זיהום אצל הרך הנולד נמוך יותר וגם רמת הכאב נסבלת יותר.

חשוב לדעת שלא כל רופא יכול להיות מוהל, וכי רופאים מוהלים עוברים תהליך מסודר שמכשיר אותם לבצע את הפעולה הרגישה מטבעה.

מי מסמיך מוהלים?

מוהלים “רגילים”, כלומר כאלה שאינם רופאים, מוסמכים ע”י ועדה בין משרדית מיוחדת שכוללת אנשי מקצוע ממשרד הבריאות ואנשי דת מהרבנות הראשית. ועדה זו אחראית על הבחינות שעוברים המוהלים כדי לזכות ברישיון מוהל (בחינות שמחייבות ידע כירורגי מעשי וגם ידע הלכתי עיוני), מפקחת על ההתמחות שלהם, מסמיכה את מי שנמצא מתאים וגם בוחנת תלונות נגד מוהלים.

רופאים מוהלים זקוקים אף הם לאישור מטעם הוועדה הנ”ל, כלומר גם הם מחויבים להיות בעלי ידע כירורגי מעשי (שמן הסתם ישנו בזכות לימודי הרפואה, אולם רופא מוהל חייב להוכיח ידע ספציפי לגבי פעולת המילה והשלכותיה) ובה בעת גם בעלי ידע תורני.

למעשה, על-מנת לקבל הסמכה שמאפשרת לעסוק במילה, רופא צריך להיות לא רק יהודי (וישראלי) אלא גם שומר מצוות – ורק רופא מוהל שעובר בחינה בתחום ההלכתי זוכה להסמכה.

למה רופא מוהל זקוק לביטוח מקצועי?

אמנם רופאים מוהלים, ובפרט אלה המנוסים שבהם, מצליחים לצמצם את הסיכון לנזק כלשהו לתינוק למינימום, אולם גם כך, כמו בכל הליך רפואי, אין ודאות של 100%. מסיבה זו חשוב לוודא כי לרופא שאותם בחרתם כדי לבצע את המילה יש ביטוח רפואי, על כל צרה שלא תבוא.

Author

Admin