shadow

אחד מן הכלים להתמודד עם הבעיות שבהן לוקה מערכת הבריאות במדינת ישראל הוא הרשאה של קיום שירותי רפואה פרטית בבתי חולים שהם ציבוריים. פרוצדורה זו תיתן בידי החולים אפשרות של בחירה בצורה מדויקת את הרופא אשר יעסוק בעניינם בבית חולים ציבורי. תמורת השירות הזה הם ישלמו באופן פרטי או לחלופין יעשו שימוש בביטוח המשלים אשר ברשותם. מצב זה עשוי להוות גורם של השפעה על כל הפרמטרים במערכת הבריאות. בין אם מדובר בחברות הביטוח, בספקי השירות, הרגולטור והחולים.  השיח בהיקף של הענקת שירותי רפואה פרטית בבתים חולים ציוריים נמצא בליבת העיסוק של הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות במדינת ישראל, בראשותה של שרת הבריאות יעל גרמן.

מה הן היתרונות של שירותי רפואה פרטית?

  • ניצול מרבי ואפקטיבי של משאבי בית חולים ציבורי אשר פועל כיום במתכונת מועטה של שעות בשל אילוצים של כוח אדם, ניצול של מאבי הציוד של בית חולים הינו מאוד נמוך כאשר חדרי הניתוח עומדים באפס מעשה הרבה מאוד זמן. השירות של שירותי רפואה פרטית ינצל את המשאבים המצויים ובצורה זאת עשיית השימוש בהם תהפוך ליותר אפקטיבית. כמו כן, הדרך של תגמול בהתאם לפעולה בתוך שירותי רפואה פרטית תעודד אפקטיביות ותפוקה יותר רבה של הצוות הרפואי אשר יספיק לערוך יותר משימות בטווח זמן ייעודי.
  • הטבה אפקטיבית במסגרת של שירותי רפואה פרטית עשויה להקרין אף על המערכת הציבורית שרק תרוויח מכך.
  • העצמה של שירותי רפואה פרטית תביא לכדי העמסה של חלק מעלויות הבריאות אשר מוטלות על כתפי מדינת ישראל, על חברות הביטוח ועל כלל אזרחי מדינת ישראל ובכך תחסוך בעלויות עבור המערכת הציבורית.
  • שימור של כוח אדם מקצועי בבתי חולים ציבוריים, אשר מתקשים בשימור של רופאים בכירים במערכת הציבורית, כאשר הלה מתוגמלים בצורה ניכרת במערכת הפרטית. במציאות של היום משולמים מעניקים דרך התאגידים ליד בית חולים, קרנות של מחקר, המערכת לוקה בחסר עם צמיחתה של שירותי רפואה פרטית . באם יורשה שירותי רפואה פרטית בבית חולים, עשויים הרופאים הבכירים לקבל מענק הולם וכן תחרותי בתמורה לפועלם, גם אם יעבדו אך ורק בבית חולים שהוא ציבורי.

לפרטים נוספים היכנסו – tlvmed

Author

Admin