shadow

לאחר שנים של נהיגה, חלקנו שוכחים את הקושי הרב, שהיה כרוך בהוצאת רישיון הנהיגה והנהיגה הופכת למובנת מאליה. במאמר זה נעסוק במקרים, בהם הרישיון מפסיק להיות מובן מאליו ועלול להישלל מבעליו.

מהי שלילת רישיון?

ישנם מצבים, בהם רישיון הנהיגה עלול להישלל ולכך יש משמעויות רבות. החל בקושי המפתיע להגיע ממקום למקום ועד לקושי הרגשי, הכרוך בכך. שלילת רישיון יכולה לנבוע מסיבות שונות, עליהן נרחיב בהמשך ומשמעותה היא, שהאפשרות לנהוג ברכב נשללת מאותו אדם למשך תקופה מסוימת או לצמיתות.

גורמים לשלילת הרישיון

במקרים רבים הסיבה לשלילת הרישיון איננה בשליטת הנהג, אלא מסיבות שאינן קשורות לנהיגתו. אחת הדוגמאות הנפוצות היא שינוי במצב הבריאותי או הנפשי של הנהג. במקרים מסוימים, כמו במחלות שונות או עקב תאונה וכדומה, המצב הבריאותי או הנפשי של הנהג איננו מאפשר המשך נהיגה בטוחה ועל כן נשלל ממנו רישיון הנהיגה.

יחד עם זאת, מרבית המקרים של שלילת רישיון הם עקב התנהלות לא נכונה של הנהג. בין אם מדובר בעבירות תנועה חוזרות, אי הסדרת חובות מול ההוצאה לפועל, אי הגעה לקורס נהיגה מונעת ועוד.

עבירות תנועה

היות שעבירות התנועה הן מהגורמים העיקריים לשלילת רישיון והן גם נמצאות בשליטתו המוחלטת של הנהג, חשוב להתעכב עליהן ולעסוק בהן בנפרד. לעבירות התנועה השונות יש עונשים שונים. יש כאלו, שמסתכמות בקנס, כאלו שכרוכות בצבירת נקודות ויש כאלו, שכרוכות בשניהם. ככל שהעבירה חמורה יותר, כך העונש חמור יותר.

משך הזמן

רישיון הנהיגה יכול להישלל למשך תקופות משתנות, בהתאם לכמות העבירות וחומרתן. לדוגמה, נהג שצבר 36 נקודות, רישיונו יישלל למשך שלושה חודשים. לעומת זאת, עבירה כמו נהיגה בשכרות עלולה להוביל לשלילת הרישיון למשך שנתיים, ללא קשר לצבירת הנקודות. לאחר שלילת רישיון בגין עבירות תנועה, ניתן לקבל את הרישיון בחזרה על ידי עמידה בתנאים הדרושים כגון מבחן תיאוריה נוסף וכדומה.

לידיעתכם, אם הרישיון נשלל עקב נסיבות בריאותיות או נפשיות, ניתן לקבלו בחזרה רק לאחר המצאת אישור רפואי בהתאם לצורך ובהתאם לנסיבות.

Author

Admin