כתבות רצות:

מדדי מניות בישראל

חישוב מדדיי מניות בישראל  נעשה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב העובדת בשיתוף פעולה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בישראל קיימים שני מאגרי מניות הנקראים תמר ורימון, אשר הוקמו כתוצאה ממשברים בענף המניות. ב- 2008 נפלה הבורסה בארה”ב ויחד איתה הבורסות בעולם. גם ישראל ניזוקה …