shadow

אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה ילד יום ואי אפשר לצפות את העתיד, גם אם אתם אנשים מאוד בריאים ואיתנים בימי שיגרה. בסופו של יום, לאורך השנים הגוף נחלש והסיכוי לקיומם של אירועים מסוכנים כמו אירועים לבביים או מוחיים, יכולה לפגוע במצב הבריאותי הכללי שלכם. כדי להתכונן למצב שבו הגוף שלכם חווה אירוע מסוכן וקיצוני, גם ברמה המשפטית והבירוקרטית, עליכם לקחת את כל הצעדים הנדרשים ויפה שעה אחת קודם, ולחתום על הסכם ייפוי כוח מתמשך, במעמד עורך דין. הסכם זה, יאפשר לכם ולבני המשפחה שלכם לשמור על שגרת חיים יחסית מאורגנת, גם עם המצב הבריאותי השתנה לבלי הכר ואתם נדרשים לעזרה לאורך כל שעות היום והלילה. 

מהי החשיבות של ייפוי כוח מתמשך במצב של אירוע רפואי מורכב? 

החשיבות של ייפוי כוח מתמשך במקרה שבו חוויתם אירוע רפואי מורכב יכולה לבוא לידי ביטוי בכמה וכמה דרכים: 

  1. היכולת לקבל את הטיפול הרפואי שמתאים להשקפת העולם שלכם ולהבטיח של בני המשפחה שלכם כך שישמרו על הזכויות הרפואיות שלכם לאורך כל שלבי הטיפול גם אם אין לכם יכולת לקחת החלטות בעצמכם, באה לידי ביטוי בהסכם ייפוי כוח מתמשך
  2. האפשרות לקבוע הסדרים כלכליים, כמו למשל מקורות התשלום על טיפול רפואי חשוב, או חלוקת האחריות לטיפול בבעיות כלכליות ומהלך תקופת המחלה שלכם. 
  3. האצלת הסמכות לאדם קרוב לקבלת אפוטרופוסות במקרה שבו אתם לא יכולים לקחת החלטות בעצמכם, ואתם רוצים להימנע ממצב של אפוטרופוס חיצוני.

חתימה עכשיו – היא הצהרה תקפה לעתיד

ככל שאתם בוחרים לעבוד עם עורך דין מיומן ומנוסה, ומנהלים תיעוד מסודר של כל תהליך החתימה על הסכם ייפוי כוח ת, כך בעת צרה יהיה יותר קל לאשר את הדברים ולאפשר לכם לקבל את הטיפול שאתם מבקשים לקבל, בתנאים הנכונים ביותר לכם. ולכן, באם החלטתם לבצע ייפוי כוח מתמשך, ראוי לעבוד בצורה מסודרת ולפנות אך ורק לעורך דין מוסמך ומנוסה בתחום, שיכול ללוות אתכם לאורך כל שלבי העבודה בצורה הכי מיומנת שיש.

Author

Admin