shadow

הציון של מבחן הפסיכומטרי הינו ציון שלמעשה מורכב מהממוצע של הציונים בשלושה מבחנים שונים – מבחן הבוחן את החשיבה המילולית, מבחן הבוחן את החשיבה הכמותית ומבחן באנגלית. לכל אחד מהתחומים יש ציון יחסי, ציון אשר מושפע לא רק משקלול של כל התשובות במבחן, כמו במבחנים רגילים, אלא גם ממספר התשובות הנכונות של שאר התלמידים.

ציון יחסי מאפשר למרכז הארצי אשר מנהל את מבחני הפסיכומטרי לבחון כל אחד מהנבחנים ביחס לשאר הנבחנים. למשל, אם במבחנים רגילים בבית הספר ציון של 80% היה נחשב לטוב, במבחן הפסיכומטרי הוא יכול להחשב פחות טוב אם כל הנבחנים ענו נכון על 85% מהשאלות.

למה צריך מחשבון פסיכומטרי?

מחשבון פסיכומטרי הינו מחשבון אשר מאפשר לכל אחד לחשב את הציונים באופן יחסי, על פי המבחן בו הוא נבחן. בנוסף, מחשבון פסיכומטרי מאפשר לכל אחד לבחון תחזית צפויה של הציון שלו במבחן הפסיכומטרי על פי הציונים במבחני הדמה שביצע בתור תרגול.

מחשבון זה מאפשר לכל אחד שרוצה להעריך את הציון שלו או לדעת האם הוא מוכן לגשת לבחינה במועד הקרוב או להמתין למועד הבא, שעד אז יוכל להתכונן בצורה טובה יותר, לבצע חישוב של הציון ולקבל הערכה שתאפשר לו לדעת מה המצב שלו באופן נכון.

כיצד מחשבים את הציון?

אם אתם משתמשים באמצעות מחשבון פסיכומטרי עליכם לבחון את המבחן המדובר, להזין את אחוזי ההצלחה וללחוץ על הכפתור שיחשב עבורכם את כל הנתונים להם אתם זקוקים.

המחשבון יציג עבור כל אחד משלושת המבחנים את הציון היחסי, אשר כאמור, מחושב על פי אחוזי ההצלחה של שאר התלמידים, ואת הציון המוחלט, ציון שמחושב על פי התשובות של אותו תלמיד בלבד. היתרון של הציון המוחלט הוא שהוא מאפשר לתלמיד לעקוב אחר ההתקדמות שלו בזמן הלימודים לפסיכומטרי כך שהוא יוכל למדוד את עצמו, לא רק ביחס לאחרים אלא גם ביחס לרמת הלימודים האישית שלו.

לכן חשוב להיעזר באתר המציג מחשבון פסיכומטרי איכותי ומדוייק ככל האפשר בזמן ההכנות לקראת מבחן הפסיכומטרי, ואפילו לאחר מכן.

Author

Admin