shadow

מי מעניק משכנתא חוץ בנקאית 

אם בעבר רק הבנקים נהגו להעניק משכנתאות, הרי בשנים האחרונות ישנם גופים חוץ בנקאיים אשר מעניקים משכנתא חוץ בנקאית. חלק מהחברות נחשבות לחברות מוכרות בשוק כמו חברות ביטוח ואילו אחרות נחשבות לחברות פרטיות. החברות המעניקות את המשכנתא אחראיות על התנאים השונים אך קיימת גם רגולציה מטעם המדינה ואין מדובר בשוק פרוץ . 

לקיחת משכנתא הפכה לפעולה פופלרית בקרב רבים בשל התחרות בשוק המשכנתאות ובין הגופים החוץ בנקאיים. כיום ניתן לראות כי אותם גופים חוץ בנקאיים מציעים מגוון עמלות וריביות בתנאים נוחים ומשתלמים. משמעות הדבר היא כי באמצעות סקר מקיף ונכון ניתן להשיג משכנתא מטעם מקורות חוץ בנקאיים. 

אילו יתרונות קיימים

נטילה של משכנתא חוץ בנקאית עשויה להתאים לאנשים אשר ניסו לפנות אל הבנקים לצורך קבלה של משכנתא וזכו לתשובה שלילית. בשל העובדה כי הבנקים נוהגים לשמור על עצמם, הם מבקשים פרטים של היסטוריית האשראי וכן נתונים על מקום העבודה ורמת השכר של המבקשים הלוואה.

 עם זאת, כאשר מדובר על משכנתא חוץ בנקאית, הרי הכללים אחרים לגמרי- הבקשה אינה כרוכה בדרישות של החברות השונות. גם אנשים שאין להם הון עצמי רב או עבודה קבועה יכולים לקבל משכנתא. 

קיימים מגוון רחב של מסלולים

היתרון הנוסף טמון בעובדה כי קיימים מסלולים רבים המאפשרים נטילת משכנתא לציבור. בשל העובדה כי מדובר בחברות קטנות הפועלות בשוק תחרותי ללא כללים ברורים ונוקשים, ניתן להסיק כי התחרות גמישה יותר ואותן חברות יציעו לציבור מגוון רחב של מסלולים .

רגע לפני, ההמלצה היא להיפגש עם החברות השונות 

רגע לפני קבלת משכנתא חוץ בנקאית,  ההמלצה היא להיפגש עם החברות השונות על מנת לראות את התמונה הכללית ולדעת האם מדובר בחברות אשר כדאי לבחור בהן. כיום בשל ההיצע פועלות חברות רבות ולכן קיימת חשיבות עליונה לבחור את החברה הטובה ביותר. באמצעות פגישה עם נציגים שונים יהיה ניתן לקבל מענה מקיף אשר באמצעותו תתבצע הבחירה המתאימה ביותר למערכת השיקולים שלכם וההתרשמות מהנציגים של החברה.

Author

Admin