shadow

כמעט כל ארגון או עסק, ולמעשה גם אנשים פרטיים, חשופים בימינו לסיכון בלתי מבוטל – משבר תקשורתי, שמוביל לתגובה ציבורית שלילית רחבת היקף ביחס אליהם. במקרים אלה שכירת שירותיו של משרד יחסי ציבור מיומן בניהול משברים תקשורתיים היא כמעט חובה, שכן ללא הליווי המקצועי עלול העסק לקרוס, הארגון לסבול מנזק תדמיתי לטווח ארוך מאוד וגם אנשים פרטיים יתקשו להתאושש ללא הצגת עמדתם בתקשורת באופן המיטבי מבחינתם, כאמור בעזרת משרד יחצ.

זיהוי מהיר

אחד היתרונות המשמעותיים של משרד יחסי ציבור הוא היכולת לזהות באופן מידי משבר תקשורתי כבר ברגע הראשון שהוא נוצר, ולמעשה בחלק מהמקרים עוד לפני שהוא באמת מתחיל – ואז כמובן קל יותר למנוע אותו ולמזער משמעותית את הנזקים הפוטנציאליים.

בהקשר זה כדאי לזכור שלא מעט משברים תקשורתיים היו יכולים להימנע בזכות מענה מדויק לפנייה של עיתונאי שמנסה לברר משהו. התעלמות מהפנייה או תגובה לא מושכלת הם פתית השלג הראשון שעלול להפוך במהירות מסחררת – ואנחנו חיים בעולם שמתנהל בקצב מואץ מאוד – לכדור שלג הרסני.

חשיבות אחידות המסרים

משבר, מטבעו, מייצר בעסק או בארגון בלבול ומבוכה, שעלולים לבוא לידי ביטוי בתגובות סותרות ולא ברורות.

משרד יחצ ינחה את כל הגורמים שיוצאים לתקשורת להעביר מסרים אחידים ובהירים, שגם יספקו מידע חיוני וגם ישדרו שליטה במצב ובכך ירגיעו את הרעש סביב העסק/ארגון.

זמינות מלאה

מרכיב חשוב נוסף בניהול משבר תקשורתי הוא זמינות מלאה – הן של אנשי העסק/ארגון שמתמודדים עם המשבר ובעיקר של משרד יחסי הציבור שמעניק לו את הליווי התקשורתי והאסטרטגי.

חשוב לזכור: כל פנייה שלא נענית תוך פרק זמן מהיר משאירה את הזירה התקשורתית חשופה למסרים חד צדדיים ושכמובן אינם לטובת העסק/ארגון.

גיבוש אסטרטגיה מדויקת עם משרד יחסי ציבור

משרד יחסי ציבור גם מסייע לעסק או לארגון לגבש את האסטרטגיה הכללית להתמודד עם המשבר – תוך התייחסות גם לאספקטים משפטיים, תפעוליים, פיננסיים, כאלה הנוגעים להון האנושי ועוד.

על סמך אסטרטגיה זו, שכוללת גם דרכי פעולה ותגובה לכל התפתחות אפשרית, נגזרים הצעדים שננקטים בפועל במסגרת ניהול המשבר בדרך הטובה ביותר.

Author

Admin