shadow

יותר ויותר פעילויות ביותר ויותר ארגונים וחברות עוברות להתבצע באמצעות מחשוב ענן – שירותי מחשוב שונים אשר ניתנים לארגון או לחברה מבלי שהתוכנות או האפליקציות שבהם יש להשתמש לטובת אותו שירות יותקנו על מחשבי הארגון (אלא יימצאו על שרת שאנשי הארגון מתחברים אליו דרך האינטרנט וכך הם יכולים להשתמש בתוכנה וליהנות מהשירות החיוני עבורם).

דוגמה אחת היא פריוריטי בענן, כלומר שימוש בתוכנה החשובה שמאפשרת לבצע מגוון רחב של פעולות אשר נדרשות לטובת התנהלות שוטפת יעילה במיוחד מבלי שהיא תותקן על המחשבים בחברה ומבלי שיהיה צורך בתשתיות IT שונות (שעשויות להיות יקרות מאוד) ובאנשי מקצוע שידאגו לתחזוקה שוטפת של אותן תשתיות.

כשבוחרים להשתמש במערכת פריוריטי שנמצאת בענן חובה לוודא כי נושא אבטחת המידע זוכה לתשומת הלב הראויה לו, שכן אם לא כך הדבר מידע יקר ערך הנוגע לפעילויות שונות של הארגון עלול להגיע לעיניים עוינות וכתוצאה מכך עלול להיגרם לאותו ארגון נזק של ממש (ולעתים בלתי הפיך).

מה כוללת אבטחת המידע של פריוריטי בענן?

לתוכנת פריוריטי בענן ישנם מספר מעגלי אבטחה.

מעגל אחד הוא מעגל האבטחה הפיזית של השרתים בהם מאוחסן המידע שנצבר תוך כדי השימוש במערכת. באופן טבעי מעגל זה, שנמצא במקום בו נמצא גם השרת שעליו יושבת המערכת, חייב להיות מופעל 24 שעות ביממה ו-7 ימים בשבוע ולכלול מספר מרכיבים שיספקו מענה מקיף.

מעגל אבטחה נוסף הוא זה שמצפין כל פריט מידע שעובר בין מחשבי הארגון לבין מערכת הפריוריטי שנמצאת בענן.

עוד נדבך חשוב באבטחת המידע של פריוריטי בענן הוא יצירת הרשאות בהתאם לצרכי הארגון וקביעת סף מבחינת רמת החוזק של הסיסמאות הדרושות לצורך הפעלת המערכת.

מה עוד חשוב לוודא?

בנוסף לאבטחת המידע, ישנה חשיבות גם לאספקת חשמל רציפה וקבועה לשרתים – כך שהפריוריטי שבענן תהיה זמינה עבור אנשי הארגון בכל נקודת זמן שבה ירצו להיעזר בה, וללא חשש מפני השבתות או תקלות טכניות.

כמו כן יש לוודא מהי מדיניות הגיבוי בשרת, כך שלא יהיה חשש לאובדן מידע בגלל כוח עליון כמו הצפה או שריפה.

Author

Admin