כתבות רצות:

קבוצת בתי הזיקוק בחיפה – מי היא ולמה היא כל כך חשובה?

במפת מגזר האנרגיה העכשווי של ישראל, חברות רבות ממלאות תפקידים מרכזיים. עם זאת, קבוצת בזן בולטת כישות משמעותית במיוחד בתחום זה. קבוצה זו, שהוקמה בשנת 1986, נולדה מחזון מייסדיה להקים חברה שתענה לא רק על הביקוש הגלובלי הגובר למשאבי אנרגיה אלא גם תעניק עדיפות לקיימות סביבתית. …