shadow

אחד הדברים הכי חשובים בחיים זה לדעת לתכנן מראש. בחיים ובמיוחד בחלק הכלכלי והפיננסי שלהם חשוב לדעת לתכנן את ההוצאות וההכנסות שלנו בעתיד הקרוב והרחוק עד כמה שניתן. יכולת תכנון זו חשובה במיוחד כאשר אנחנו מנהלים עסק או חברה גדולים. אחד הדברים שכל עוסק מורשה וכל חברה בע”מ נדרשים לעשות מדי שנה לועזית חדשה זה לתת למס הכנסה צפי של ההכנסות שלהם – בשביל שתהיה הערכה ריאלית כמה מס הם יהיו חייבים לשלם. תכנון מס החברה שלנו יכול להיות לא פשוט ולכן כדאי לנו לשכור רואי חשבון בר”ג שיסייעו לנו בכך.

רואי חשבון בר”ג ביקורת ספרי החשבונות של העסק שלנו

פעולה נוספת שדורשת תכנון וסדר בניהול של כל עסק היא ביצוע ביקורת מדי תקופה על ספרי החשבונות של העסק או החברה. רואי חשבון בר”ג יכולים לסייע לנו מאוד בביצוע ביקורת חיצונית לספרי החשבונות של העסק שלנו. ביצוע ביקורת מסוג זה הוא דבר חשוב. הביקורת יכולה להצביע על סדר לא תקין או מנהל לא תקין של החשבונות וגם לסייע לנו לעלות על מצב בו אחד העובדים שלנו חס וחלילה מועל בכספי העסק או החברה. 

למה חשוב לעבוד באופן רציף ושוטף עם רואה חשבון לעסק?

באופן כללי, חשוב מאוד להקפיד לעבוד עם רואה חשבון קבוע באופן רציף ושוטף. כאשר לעסק שלנו יש רואה חשבון קבוע אז הוא מכיר את ההתנהלות הכספית של העסק וקל לו יותר לזהות טעויות או למנוע משברים פיננסיים בזמן אמת ואל בדיעבד או לאחר מספר חודשים. ככל שרואה החשבון עובד אתנו באופן רציף יותר כך הוא יכול לספק לנו שירות טוב יותר שישתלם לנו מאוד מבחינה כלכלית ועסקית. יש הבדל משמעותי בין גילוי בדיעבד של משבר מול הכנסה ובין טיפול בו בזמן אמת כאשר מזהים שאנחנו צריכים לשלם יותר מיסים מדי חודש ושתכנון המס הראשוני שלנו לא היה נכון. עבודה מול רואה חשבון קבוע חשובה במיוחד בזמנים של אי יציבות או משבר כלכלי – כמו למשל עכשיו בזמן הקורונה.

Author

Admin